دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
دور سوم مسابقه ­ي ملي ارائه پژوهش در سه دقيقه
همزمان با آغاز هفته پژوهش سومين دوره مسابقه ملي پژوهش در 3 دقيقه در دانشكده مهندسي مكانيك برگزار و از برگزيدگان مسابقه تقدير به عمل آمد.
1395/09/23