دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

موضوع: حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از رساله دکتری

با سلام

احتراماً، با توجه به فراخوان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مبنی بر حمایت از رساله دکتری در چارچوب سیاست‌های راهبردی پژوهش و فناوری در قالب اولویت‌های پژوهشی، به پیوست متن فراخوان مذکور جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

لذا خواهشمند است موضوع به نمو مقتضی به اطلاع دانشجویان دکتری آن دانشکده رسانیده شود.

شایان ذکراست کلیه فرم‌ها و اطلاعات لازم در سایت صندوق فوق  به آدرس www.insf.org موجود است
1395/02/28