دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
پايان نامه برتر

قابل توجه دانشجويان گرامي
پيرو نامه انجمن مهندسان مكانيك مقتضي است دانشجويان كانديد پايان نامه برتر در گرايش هاي طراحي جامدات و حرارت و سيالات مي بايست پس از تاييد استاد راهنما حداكثر تا  روز 30/09/94 يك نسخه از پايان نامه و فرم هاي پيوست را به دفتر پژوهش ارسال نمايند
 
 
  •       پيوست 1                               
  •      پيوست 2                                 
 
 
 
1394/09/23