دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
درس سمينار 1

به اطلاع دانشجويان محترم دوره دكتري كه درس سمينار 1 دارند ميرساند جهت ارائه در پوستر سمينار 1 مي بايست در روز دوشنبه مورخ 30 آذرماه ساعت 10 در محل لابي دانشكده مهندسي مكانيك جهت ارائه پوستر خود حضور داشته باشند.

1394/09/23