دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
تبريك رساله برتر در كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات
جناب آقاي دكتر ابوذر افتخاري
 
انتخاب رساله جنابعالي به عنوان رساله برتر مقطع دكتري در پنجمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات را به شما و استاد راهنمايتان جناب آقاي دكتر جعفري تبريك  عرض نموده و از خداوند منان برايتان توفيق روز افزون آرزومنديم.
 
دفتر پژوهش دانشكده
1394/09/07