دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
همكاري پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي در خصوص انجام پايان نامه
جناب آقاي دكتر
معاون محترم پژوهشي دانشكده


موضوع: آمادگي پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي در خصوص همكاري انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

با سلام

     احتراماٌ، به استحضار مي رساند پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي در نظر دارد در انجام پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي مرتبط با حوزه هسته اي با دانشگاه همكاري نمايد،  بر اين اساس شيوه نامه نحوه همكاري طي پيوست حضورتان ارسال مي گردد.

لذا خواهشمند است در خصوص معرفي دانشجويان علاقه مند به انجام پايان نامه هاي با موضوع فوق الذكر به اين معاونت دستور اقدام مقتضي صادر فرماييد.
 
      اطلاعيه
      شيوه نامه
 
 
 
 
 
 
 
1394/09/07