دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
۱۳۹۶/۱/۹
English
انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر

با توجه به نزديك شدن هفته پژوهش، دانشجويان علاقمند به شركت در جشنواره انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، ضمن مطالعه آئين نامه مربوطه ، پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشجويي (موجود در سايت دانشكده) را تكميل نموده و به همراه مستندات حداكثر تا تاريخ  94/09/07  به دفتر پژوهش دانشكده ارسال نمايند 
 
 
 
 
 
 
 
 
1394/08/26