دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۹ فروردين
 
فرم هاي پژوهش
 

 

 

فرم هاي پژوهش

 

 

فرم ارائه درس سمينار دانشجويان دكتري

 

 

 

فرم پوستر سمينار 1

 

 

 

مشخصات و مراحل تصويب پروژه كارشناسي

 

 

 

 فرم ساخت قطعات پروژه هاي دانشجويي در كارگاه نمونه سازي

 

 

 

 فرم استفاده از امكانات پردازش موازي سايت كامپيوتر دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

1395/08/10 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.